Disclaimer

Jouw Haar verleent u hierbij toegang tot de website jouw-haar.nl. Op de website worden door Jouw Haar teksten, afbeeldingen en andere materialen gepubliceerd. Deze materialen zijn door Jouw Haar en/of anderen aangeleverd en worden u aangeboden zonder enige garantie of aanspraak op juistheid. Het is u niet toegestaan zonder toestemming van Jouw Haar en/of haar licentiegevers de op de website geplaatste materialen over te nemen.

Jouw Haar aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de inhoud van de materialen op de website.